Uşak Belediye Binası Mimari Proje Yarışması

program:

Belediye binası, 6700m2


konum:

Uşak, Türkiye, 2013


durum:

Yarışma projesi


Z.Aydemir, N.Tümerdem, Ö:Yücetürk ortaklığı ile

Dokuz Sele Deresi etrafında gelişim göstermiş olan Uşak kent merkezi ve kentsel dönüşüm alanı doğrultusunda oluşan rekreasyon omurgası kenti aktive etmektedir. Uşak Belediyesi Hizmet Binası da kentsel dönüşüm alanının odağını oluşturarak bu omurgaya eklenmekte, böylelikle kamusal bir hacim olarak kurgulanmaktadır. Proje, yeşil omurga olarak adlandırılan Dokuz Sele Deresi ve çevresini kamusal biromurgayla birleştirir ve belediye işlevlerinin halkın kullandığı bu alanla doğrudan ilişkilenmesini sağlar. Belediye Hizmet Binası, yalnızca bir yönetim odağı olarak değil, kamusal ilişkileri ana ekseninde toplayan bir yaşam koridoru olarak ele alınmıştır. Bu anlamda belediye hizmet binasıyla beraber çalışan bu yaşam koridoru kentsel sürekliliği sağlayan bir kamusal omurga olarak nitelendirilmiştir. Kamusal omurga, belediye hizmet binası proje alanı ve çevresinin kentle ilişkisini sağlayan bir bağ olarak çalışıp, çevrenin dönüşümüne katkıda bulunurken, bina ölçeğinde de kamusal işlevlere hizmet etmektedir.

slasharchitects Usak Belediyesi 02 slasharchitects Usak Belediyesi 03 slasharchitects Usak Belediyesi 04 slasharchitects Usak Belediyesi 10 slasharchitects Usak Belediyesi 05 slasharchitects Usak Belediyesi 06 slasharchitects Usak Belediyesi 07 slasharchitects Usak Belediyesi 08 slasharchitects Usak Belediyesi 09