Myndos Polikliniği

program:

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 400m2


konum:

Bodrum, Türkiye, 2018


durum:

inşaa halinde

Proje kendine adını veren doğa olayının mekânsal ve deneyimsel etkisinden adını alır. Bir klinik mekanı olarak sıcak, yaşayan, dinamik, kendine özgü malzeme kullanımı ile mekânsal deneyimi ve konforu gelen ziyaretçilerine ve personeline cömertçe sunar. Bodrum’un merkezinde yer alan poliklinik, ziyaretçilerine içinde bulundukları sıkıntıları unutturacak, her köşesiyle keşfedilesi sürprizlere açık bir mekan sunmaktadır.

Bodrumun en gözde merkezlerinden birinde yer alan münferit yapı, iki katlı müstakil bir poliklinik yapısına dönüştürülürken tasarımcılar mekanın potansiyelini en ideal biçimde kullanmayı hedeflemiştir. İçeriye girer girmez iki katın birlikte algılanması ve galeri boşluğunun mekanın perspektifine olan katkısı tasarımcıların en önemsediği mekansal kalite olarak ortaya çıkmıştır. Proje konseptsel yaklaşımını doğa olaylarının birbirini var etmesi ve sürekliliğinden alır. Bu yaklaşım mekandaki doğal malzeme tercihlerinde de kendini göstermektedir.

Mekanın potansiyelindeki derinlik, karşılama bölümünde tasarlanan eğrisel banko ile vurgulanır. Karşılama biriminin projenin kalbinde yer alması ve sürekli yaşayan bir mekan olması, bankonun içinden yükselen yüksek ağaç ile desteklenir. Projenin odak noktasında yer alan bu “hayat ağacı” içinde yükseldiği galeri boşluğundan sarkan yağmur damlalarını andıran enstalasyon niteliğindeki aydınlatma ile bütüncül bir tavır sergiler ve ziyaretçilerini kucaklar. Girer girmez bizi karşılayan galeri boşluğunun yüksek ve kapsayıcı etkisi, galerinin çift tarafında yer alan klinik cephelerinin sağladığı perspektifler ile çeşitlenir. Tıpkı doğa olaylarının tamamlayıcı etkisi gibi, bu muayene odalarının çeperleri, mahremiyet gerektiren iç mekanları birer şimşek gibi kararlı bir şekilde ayırır. Mekanın kamusal ve özel alanları bu ara yüzler ile ayrılmıştır.

Mevcut yapının simetrik ve stabil görüntüsü korunarak, yapılan planlamada mekanın iki kat boyunca devamlılık algısı ön planda tutulmuştur. Mekanın sirkülasyonları galeri boşluğunun etrafında tutularak koridorlaşmayı engelleyecek şekilde holler oluşturularak maksimum alan kullanımı sağlanırken, hastaların bekleme bölümü zemin katın yanı sıra üst katta galeri boşluğunun etrafında da kurgulanmıştır. İki kat boyunca algılanan muayene odaları klinik yapısının kimliğinin şeffaf bırakılan ana giriş cephesinden çarpıcı bir biçimde anlaşılmasını sağlar niteliktedir. Polikliniğin hali hazırda sağladığı derin perspektif, klinik muayene odalarını çeperleyen iç cepheler ile hareketlendirildi. İç cephelerde yer alan doluluk boşluk oranları, işlevsel olarak mahallerin ihtiyaç duyduğu mahremiyeti sağlarken görsel bir zenginlik oluşturur. Opak yüzeylerin çözünerek şeffaflaştığı muayene odası çeperleri, malzeme kullanımının deneysel bir yansıması olarak karşımıza çıkar.

Dış cephenin minimal yapısı ile kontrast oluşturan malzeme ve doku kullanımları; kullanıcıya iç mekana adım atar atmaz bambaşka bir deneyim sunmayı hedeflerken, ahşap ve cam malzemenin birlikteliği girişte karşılaşılan hayat ağacının vadettiği doğal malzeme kullanımını vurgular özellikte. İki katlı poliklinik yapısının mahalleri giriş katında karşılama, iki VIP muayene odası ve bekleme bölümünün geniş metrekarelerde sağlanması ile ferah bir kullanım sunar. Klinik programının önemli işlevlerinden olan röntgen odası ve engelli ile uyumlu ıslak hacimler giriş katında kurgulanmıştır. Galeri boşluğunun arkasında yer alan merdiven bizi ikinici katın koridoruna; başka bir deyiş ile köprüye çıkarır. İkinci katta da mahaller klinik odalarının saydam şekilde çeperlere yerleştirilmesi ile kurgulanmıştır.

Myndos Polykliniği 01 Myndos Polykliniği 02 Myndos Polykliniği 03 Myndos Polykliniği 04 Myndos Polykliniği 05 Myndos Polykliniği zemin kat planı Myndos Polykliniği birinci kat planı Myndos Polykliniği kesitleri