Hybrid Office

program:

Ofis ve Ticaret Kompleksi, 39000m2


konum:

Mersin, Türkiye, 2016


durum:

Konsept Proje

Mersin'in gelecek senaryosunda iş merkezi aksı olarak değerlendirilen ana arterinde tasarlanan Mersin Hybrid Office kompleksi şehir içindeki ofis tipolojisine yeni bir soluk getirmesi amacı ile tasarlanmıştır. Kuzey yönünde şehir için ciddi bir potansiyel arz eden dere rekreasyon alanıyla, güney yönünde ana arterle çerçevelenen proje arsası kendi içinde özgün ve stratejik bir yapıya sahiptir. Yakın gelecekte şehrin iş merkezi aksı olarak değerlenecek bu alanda yer alan proje, bölgeye getireceği yeni prestij ve kendi içinde sürdürülebilir programı ile çevresini akapunktur etkisi ile dönüştürecek, kentsel dönüşümü destekleyecek bir yapı olması hedeflenmiştir. Kentsel, işletimsel ve mimari parametreler bir arada değerlendirilerek kurgulanan ana strateji; arsaya kentsel-kamusal kullanıma öncelik veren bir müdahalede bulunmak olarak belirlenmiştir. Bu stratejik arsa için düşünülen Mixed-use (karma kullanımlı) yapıda dikey ofis ve yatay ofis konsepti bir araya getirilmiş, kompleksin zemin oturumu ve ilk katları kamusal kullanımlara açılmış ve ticari işlevler ile zenginleştirilmiştir.

Proje için düşünülen senaryo kapsamında arsanın çeperlerini tutan ve kendi içinde iç paylaşımlı bir avlu oluşturan bir kurgu üzerinden gidilmiştir. Bu avlu arka kısımda yer alan rekreatif odağı ile ön kısımda yer alan kent meydanını birbirine bağlayacak şekilde geliştirilmiş, arsanın tüm olanaklarını kullanmayı hedeflemiştir. Ön cepheyi tutan kütledeki ticari işlevler daha kentsel kullanımlar için düşünülürken, iç avluya ve arka peyzaja bakan ticari işlevler daha çok yeme-içme ve dinlenme aktiviteleri olarak tanımlanmıştır. Proje’de yer alan iki kule, birinci kattan itibaren ofis işlevlerine ayrılırken tüm ofis girişleri birinci katlarda oluşturulan özelleşmiş meydanları ile lobilerden sağlanmakta, böylece zemin katta ticari alan kaybına yol açamamaktadır. Dikey ofislerde yer alan ofisler daha çok özelleşmiş ve kendi içine dönük ofislere hizmet ederken, yatay ofis kurgusunda kamusal hizmetlere yönelik ve kamusal sirkülasyonu yüksek ofis hizmetleri yer almaktadır. Bu ayrım kamusal sirkülasyonun üst katlara taşınmasına ve yapının çevreye ait kullanımına öncü olması açısından projeyi zenginleştirici bir unsurdur.

Arsanın güneş, gölge, rüzgar gibi fiziksel parametreler gözetilerek kuzey-güney yönünde iki farklı uçta tasarlanan dikey ofis kuleleri kat sınınrından dolayı 14 katlı birimler olmak durumundadır. Yapının formu ikinci bir cidar kırıklıklar vererek sağlanmış, ara mekanların oluşmasına önayak olmuştur. Yapının formunda yer alan bu açılı yüzeyler kent slüetinde ve kullanıcı algısında heyecanlandırıcı perspektifler sunar, yapının tektoniğinde yer alan kırıklıklar kamusal kullanımın avluya davetkar biçimde açılımlarını sağlama, girişleri vurgulama, kat bahçeleri oluşturma gibi parametreler ile yogurulmuştur. Bu form cepheyi saran mesh giydirme kabuk ile sağlanmıştır. Bu şekilde yapının ana cephesi ile mesh kabuk arasında kalan özelleşmiş alanlar; iç bahçeler ve kat bahçeleri mersin'in iklimsel parametreleri gözetilerek kurgulanmış, sıcaklık, gölge ve güneş kontrolü sağlayarak iç konforu destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

slasharchitects Hybrid Office görünüş yoldan gece slasharchitects Hybrid Office vaziyet planı slasharchitects Hybrid Office şema slasharchitects Hybrid Office görünüş gece slasharchitects Hybrid Office görünüş çatı slasharchitects Hybrid Office zemin kat planı slasharchitects Hybrid Office 1.kat planı slasharchitects Hybrid Office 2.kat planı slasharchitects Hybrid Office görünüş gündüz slasharchitects Hybrid Office görünüş kule