Edirne Kentsel Koridorları

program:

Stratejik kent planlaması


konum:

Edirne, Türkiye, 2012


durum:

Stratejik planlama


Kentsel Strateji ortaklığı ile

Edirne, Balkanlar’a ve de İstanbul’a iki saatlik mesafedeki konumuyla, iki farklı coğrafya arasında önemli bir yerdedir. Batı ile doğunun kültürlerinin buluşma noktasında yer alan sınır kenti, bu özelliği ile iki alanı birbiriyle bütünleştirme rolünü üstlenmiştir. Edirne, tarihi merkezi ve batıya gelişme yönü ile büyümesine devam kent görünümündedir. Doğuda üniversite odaklı yeni gelişim bölgesi ise yeni Edirne’nin kurgulanması için önemli bir fırsattır. Doğu ve batı gelişim odaklarının yeni bir senaryo çerçevesinde yeniden kurgulanması için gerekmektedir. Üniversite ve Kent arasında iki koridor tasarlanmalıdır. Koridorlardan birincisi kente destek hizmetleri sunan yatırımlar, ikincisi ise bilim ve teknoloji kullanımlarını içeren yatırımları içermelidir. Her iki koridorun çevresinde ise az katlı, bahçeli kent yaklaşımı içinde kurgulanacak bir kentsel doku oluşturulmalıdır. Kentin doğusu ile üniversite arasındaki gelişme alanının iki farklı koridor ile bütünleştirilmelidir. Bilim ve Destek koridoru üzerinde farklılaşan tematik odaklar Edirne’nin gelecek ekonomilerinin yer seçimi için önemli potansiyel alanları olacaktır.Kentin doğu bölgesi ile Üniversite arasında oluşturulacak Destek ve Bilim koridorları omurgası çevresinde bahçeli ve az katlı yapı tipolojilerinden oluşan kendi içinde yeterli kamusal mekanların olduğu, ancak kentin parçası olan yeni bir kentsel doku.

slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 03 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 04 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 05 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 06 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 07 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 10 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 21 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 08 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 09 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 02 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 12 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 13 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 18 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 19 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 15 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 16 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 17 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 14 slasharchitects Edirne Kentsel Koridorları 20