Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi

program:

Savaş Araştırma Merkezi, 3000m2


konum:

Çanakkale, Türkiye, 2015


durum:

Yarışma projesi, Mansiyon Özel Ödülü


Abdurrahman Çekim, Serhat Başdoğan ortaklığı ile

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi, fiziksel ya da mekansal tartışmaların ötesinde, tarihten devralınan öz ile imgeler dünyasında hissel dokunuşlara da yer verme gerekliliğini doğurdu. Önerilen yapı, bu nedenle hisler ve imgeler üzerine yoğunlaştı, yapının fizikselliği ile bir bağı olup olmadığını, savaş ile ilgili ampirik gerçeklerin bunlardan ibaret olup olmadığını sorguladı. Bu noktada binadan ne beklendiği ve kullanıcı hafızasında kollektif bir ürün olarak nasıl bir ilişki kurduğu sorusunu da beraberinde getirdi. Projede önerilen “artifakt” yaln ve tarafsızdır; yakın tarihin anlaşılması kolay olmayan ve karmaşık sonuçlarını sindirmiş, ayıklamış ve üst ölçekten bakabilen bir güçte olmayı sorgular. Belirli bir his yoğunluğu, alışık olunandan farklı bir şekilde geliştirilir. Böylelikle yapı, savaş kavramının yarattığı imgeler ile güçlü bir analoji kurmaya çabalar.Somut ve yapay bir prizmanın parçalanmış ve bozulmuş halidir, karanlığın ve kırılmışlığın bir tür ifadesidir. Eksik parçaların bir araya getirilmesini bekler adeta. Soyutlama; parçalanma, ayrılma ve kırılma gibi beklenmeyen, kontrol altında tutulamayan etki ve iz bırakmayı amaçlar. Bu etki kendini var eden savaş olgusuna karşıt bir şekilde ışık yayan ve aydınlık bir kitle olma hedefini taşır. Dışarıdan katı ve baskın masif bir kitleyi vurgularken, mekansal olarak açık ve esnekliğe göndermeler yapar. Döşeme, duvar ve tavan mümkün olduğunca birbirine karışır, bu amaçla kesit ve planda strüktür ifadesi yok edilir. Sonuç olarak tüm taşıyıcı sistemin ve diğer elemanların üçüncü boyutta iç içe geçmesi ile bir kompozisyon sergilenir.

slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 02 slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 03

KENTSEL YAKLAŞIM KARARLARI

slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 04 slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 09

VAZİYET PLANI

slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 05

ZEMİN KAT PLANI

slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 06

BODRUM KAT PLANI - BİRİNCİ KAT PLANI

slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 07 slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 08 slasharchitects Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi 10